Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg

5. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Betänkande Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy