Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy