Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0025/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0025/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 9
CRE 15/03/2006 - 9

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.4
CRE 16/03/2006 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0096

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

9. Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005 [2005/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ursula Plassnik (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Doris Pack και Helmut Kuhne.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Marianne Mikko, Ursula Plassnik και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου