Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2006 - Strasbourg

11. Ühinemised siseturul (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühinemised siseturul

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja Neelie Kroes (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Vittorio Prodi fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adam Jerzy Bielan fraktsiooni UEN nimel, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler ja Neelie Kroes.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika