Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 maart 2006 - Straatsburg

11. Fusies in de interne markt (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Fusies in de interne markt

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) en Neelie Kroes (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Klaus-Heiner Lehne, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Adam Jerzy Bielan, namens de UEN-Fractie, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler en Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid