Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg

11. Połączenia na rynku wewnętrznym (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Połączenia na rynku wewnętrznym

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Neelie Kroes (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler i Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności