Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. marca 2006 - Štrasburg

11. Zlúčenia na vnútornom trhu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: Zlúčenia na vnútornom trhu

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Neelie Kroes (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Vittorio Prodi za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan za skupinu UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler a Neelie Kroes.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia