Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

12. Ευρωμεσογειακή πολιτική/Προετοιμασία ενόψει της προσεχούς συνεδριάσεως της APEM (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωμεσογειακή πολιτική/Προετοιμασία ενόψει της προσεχούς συνεδριάσεως της APEM

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser και Ιωάννης Κασουλίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου