Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 maart 2006 - Straatsburg

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

12. Euromediterraan beleid / Voorbereiding met het oog op de volgende bijeenkomst van de EMPA (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Euromediterraan beleid / Voorbereiding met het oog op de volgende bijeenkomst van de EMPA

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Edward McMillan-Scott, namens de PPE-DE-Fractie, Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Marie Coûteaux, namens de IND/DEM-Fractie, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser en Ioannis Kasoulides.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid