Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

12. Polityka eurośródziemnomorska / Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Polityka eurośródziemnomorska / Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Edward McMillan-Scott w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux w imieniu grupy IND/DEM, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser i Ioannis Kasoulides.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności