Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. marca 2006 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

12. Euro-stredomorská politika / Príprava s ohľadom na budúce stretnutie APEM (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: Euro-stredomorská politika / Príprava s ohľadom na budúce stretnutie APEM

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Edward McMillan-Scott za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser a Ioannis Kasoulides.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia