Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0150/2006

Debatten :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Stemmingen :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 15 maart 2006 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.50 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

13. 62ste zitting van de VN - Mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève) (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: 62ste zitting van de VN - Mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève)

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Simon Coveney, namens de PPE-DE-Fractie, Panagiotis Beglitis, namens de PSE-Fractie, Cecilia Malmström, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cecilia Malmström en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de resultaten van de onderhandelingen over de Mensenrechtenraad en over de 62e zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (UNCHR) (B6-0150/2006);

- Simon Coveney en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, over de resultaten van de onderhandelingen over de Mensenrechtenraad en over de 62e zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (UNCHR) (B6-0151/2006);

- Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over de resultaten van de onderhandelingen over de Mensenrechtenraad en over de 62e zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (UNCHR) (B6-0154/2006);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de resultaten van de onderhandelingen over de Raad voor de rechten van de mens en de 62ste bijeenkomst van de UNHCR (B6-0169/2006);

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes en Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, over de resultaten van de onderhandelingen over de Mensenrechtenraad en over de 62e zitting van de UNCHR (B6-0187/2006).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 16.03.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid