Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0150/2006

Debaty :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Głosowanie :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.50 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

13. 62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: 62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa)

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cecilia Malmström i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0150/2006)

- Simon Coveney i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0169/2006).

- Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes i Józef Pinior, w imieniu grupy PSE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady Praw Człowieka i 62. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ (B6-0187/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 16.03.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności