Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0150/2006

Rozpravy :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Hlasovanie :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 15. marca 2006 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

13. 62. zasadnutie Komisie pre ľudské práva Organizácie Spojených národov (KĽP OSN, Ženeva) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: 62. zasadnutie Komisie pre ľudské práva Organizácie Spojených národov (KĽP OSN, Ženeva)

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Simon Coveney za skupinu PPE-DE, Panagiotis Beglitis za skupinu PSE, Cecilia Malmström za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Inese Vaidere za skupinu UEN, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cecilia Malmström a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, o výsledku rokovaní týkajúcich sa Rady pre ľudské práva a o 62. zasadnutí Komisie pre ľudské práva Organizácie spojených národov (B6-0150/2006)

- Simon Coveney a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, o výsledku rokovaní týkajúcich sa Rady pre ľudské práva a o 62. zasadnutí Komisie pre ľudské práva Organizácie spojených národov (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere za skupinu UEN, o výsledku rokovaní týkajúcich sa Rady pre ľudské práva a o 62. zasadnutí Komisie pre ľudské práva Organizácie spojených národov (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o výsledku rokovaní týkajúcich sa Rady pre ľudské práva a o 62. zasadnutí Komisie pre ľudské práva Organizácie spojených národov (B6-0169/2006);

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes a Józef Pinior za skupinu PSE, o výsledku rokovaní týkajúcich sa Rady pre ľudské práva a o 62. zasadnutí Komisie pre ľudské práva Organizácie spojených národov (B6-0187/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 16.03.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia