Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0003/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0003/2006 (B6-0005/2006)

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 15
CRE 15/03/2006 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

15. Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0003/2006) που κατέθεσε ο Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (B6-0005/2006)

Ο Klaus-Heiner Lehne (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Neelie Kroes

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου