Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen (begivenhederne i Palæstina)
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde/Lissabon-strategien (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Partnerskabsaftale om fiskeri mellem EF og Mikronesien * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.2.Oplysninger i fiskerilicenser * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.3.Evaluering af den europæiske arrestordre (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.4.Menneskerettighedssituationen i Tchad (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.5.Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget * (afstemning)
  
4.6.Tvangsprostitution i forbindelse med internationale sportsarrangementer (afstemning)
  
4.7.Det Fjerde World Water Forum i Mexico City (16.-22. marts 2006) (afstemning)
  
4.8.Omstruktureringer og beskæftigelse (afstemning)
  
4.9.Social sikring og social integration (afstemning)
  
4.10.Retningslinjer for budgetproceduren (2007) (sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B)) (afstemning)
  
4.11.Miljøvenlige fangstmetoder (afstemning)
  
4.12.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde/Lissabon-strategien (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Resultaterne fra det uformelle udenrigsministermøde den 10.-11. marts 2006 (forhandling)
 9.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005 (forhandling)
 10.Ændring af dagsordenen (debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet)
 11.Fusioner i det indre marked (forhandling)
 12.Euro-Middelhavspolitik / Forberedelse af det næste APEM-møde (forhandling)
 13.62. samling i FN's Menneskerettighedskommission (forhandling)
 14.Garanterede traditionelle specialiteter inden for landbrugsprodukter og fødevarer * - Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer * (forhandling)
 15.Juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem (forhandling)
 16.Forberedelser til COP-MOP-mødet vedrørende biologisk mangfoldighed og sikkerhed (Curitiba, Brasilien) (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (146 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)       
 
Protokol (109 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (387 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1582 kb) 
 
Protokol (191 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (169 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (532 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik