Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku dziennego (wydarzenia w Palestynie)
 3.Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Umowa o partnerstwie między Wspólnotą a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Minimalne informacje, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Ocena europejskiego nakazu aresztowania (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.4.Sytuacja praw człowieka w Czadzie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.5.Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie)
  
4.6.Przymusowa prostytucja w trakcie światowych imprez sportowych (głosowanie)
  
4.7.Czwarte Światowe Forum Wodne w Meksyku (głosowanie)
  
4.8.Restrukturyzacje i zatrudnienie (głosowanie)
  
4.9.Ochrona socjalna i integracja społeczna (głosowanie)
  
4.10.Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)) (głosowanie)
  
4.11.Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska (głosowanie)
  
4.12.Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Wyniki nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w dniach 10-11 marca 2006 r. (debata)
 9.Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (debata)
 10.Zmiana porządku dziennego (debata w sprawie łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa)
 11.Połączenia na rynku wewnętrznym (debata)
 12.Polityka eurośródziemnomorska / Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM (debata)
 13.62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa) (debata)
 14.Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * - Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (debata)
 15.Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (debata)
 16.Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (debata)
 17.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (149 kb) Lista obecności (64 kb)       
 
Protokół (112 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (421 kb) Wyniki głosowań imiennych (1083 kb) 
 
Protokół (196 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (179 kb) Wyniki głosowań imiennych (532 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności