Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 15. marca 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu schôdze (udalosti v Palestíne)
 3.Príprava zasadania Európskej rady / Lisabonská stratégia (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Partnerská dohoda o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Minimálny rozsah údajov v rybárskych licenciách * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.3.Vyhodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.4.Situácia v oblasti ľudských práv v Čade (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.5.Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev * (hlasovanie)
  
4.6.Nútená prostitúcia v rámci svetových športových podujatí (hlasovanie)
  
4.7.Štvrté svetové fórum o vode (hlasovanie)
  
4.8.Reštrukturalizácia a zamestnanosť (hlasovanie)
  
4.9.Sociálna ochrana a začlenenie (hlasovanie)
  
4.10.Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B)) (hlasovanie)
  
4.11.Spôsoby rybolovu priaznivejšie pre životné prostredie (hlasovanie)
  
4.12.Príprava zasadania Európskej rady/Lisabonská stratégia (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Výsledky neformálneho zasadnutia Rady ministrov zahraničných vecí z 10. a 11. marca 2006 (rozprava)
 9.Strategický dokument o rozširovaní (2005) (rozprava)
 10.Zmena programu schôdze (rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracii a právnom štáte)
 11.Zlúčenia na vnútornom trhu (rozprava)
 12.Euro-stredomorská politika / Príprava s ohľadom na budúce stretnutie APEM (rozprava)
 13.62. zasadnutie Komisie pre ľudské práva Organizácie Spojených národov (KĽP OSN, Ženeva) (rozprava)
 14.Zaručené tradičné špeciality z poľnohospodárskych výrobkov a potravín * - Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín * (rozprava)
 15.Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (rozprava)
 16.Prípravy na zasadnutie COP-MOP o biodiverzite a biologickej bezpečnosti (Curitiba, Brazília) (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (149 kb) Prezenčná listina (64 kb)       
 
Zápisnica (109 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (495 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1647 kb) 
 
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (178 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (532 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia