Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan (händelserna i Palestina)
 3.Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Partnerskapsavtal om fiske EG/Mikronesiska federationen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tchad (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (omröstning)
  
4.6.Tvångsprostitution i samband med idrottsevenemang på världsnivå (omröstning)
  
4.7.Det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (omröstning)
  
4.8.Omstruktureringar och sysselsättning (omröstning)
  
4.9.Socialt skydd och social integration (omröstning)
  
4.10.Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) (omröstning)
  
4.11.Miljövänligare fiskemetoder (omröstning)
  
4.12.Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Resultaten av utrikesministrarnas informella rådsmöte den 10-11 mars 2006 (debatt)
 9.Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (debatt)
 10.Ändring av föredragningslistan (debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt demokratiska och rättsstatliga principer)
 11.Fusioner på den inre marknaden (debatt)
 12.Den europeiska medelhavspolitiken / Förberedelser inför nästa möte med den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (debatt)
 13.62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (debatt)
 14.Garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel * – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel * (debatt)
 15.Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (debatt)
 16.Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (153 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (112 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (415 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1536 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (164 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (532 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy