Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 216kWORD 114k
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης (γεγονότα στην Παλαιστίνη)
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.3.Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.4.Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τσαντ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.5.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (ψηφοφορία)
  
4.6.Καταναγκαστική πορνεία στο πλαίσιο των παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων (ψηφοφορία)
  
4.7.Τέταρτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό (ψηφοφορία)
  
4.8.Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση (ψηφοφορία)
  
4.9.Κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση (ψηφοφορία)
  
4.10.Προσανατολισμοί για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 (ψηφοφορία)
  
4.11.Φιλικότερες προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας (ψηφοφορία)
  
4.12.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Αποτελέσματα του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 10ης/11ης Μαρτίου 2006 (συζήτηση)
 9.Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (συζήτηση)
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης (συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου)
 11.Συγχωνεύσεις στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 12.Ευρωμεσογειακή πολιτική/Προετοιμασία ενόψει της προσεχούς συνεδριάσεως της APEM (συζήτηση)
 13.62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη) (συζήτηση)
 14.Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα * - Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων * (συζήτηση)
 15.Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (συζήτηση)
 16.Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης (γεγονότα στην Παλαιστίνη)

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση, υποχρεώθηκε να επιστρέψει χθες το βράδυ στην Παλαιστίνη ύστερα από τα βίαια γεγονότα που συνέβησαν στην Ιεριχώ. Ως εκ τούτου, η πανηγυρική συνεδρίαση ακυρώθηκε και η ώρα των ψηφοφοριών θα αρχίσει περίπου στις 12 το μεσημέρι, μετά τη συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη στρατηγική της Λισσαβώνας.

Παρεμβαίνουν σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν στην Παλαιστίνη οι: Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok(πρόεδρος της επιτροπής AFET), Véronique De Keyser (πρόεδρος της αποστολής παρακολούθησης της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη), Edward McMillan-Scott (πρόεδρος της αντιπροσωπείας παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Hans-Peter Martin σχετικά με την τήρηση του ωραρίου της συνεδρίασης, και Robert Atkins, ο οποίος ζητεί να απαντήσει ο Πρόεδρος στην επιστολή που του διαβίβασε ο πρόεδρος της επιτροπής PETI όσον αφορά την τήρηση της ανωνυμίας των υπογραφόντων τις αναφορές (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα εξετάσει τον φάκελο).


3. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Christopher Beazley, ο οποίος επανέρχεται στην παρέμβαση του Robert Atkins, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Leopold Józef Rutowicz, μη εγγεγραμμένος, και Othmar Karas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει Robert Goebbels.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, σχετικά με τον θόρυβο που επικρατούσε στο ημικύκλιο κατά τη διάρκεια της πρέμβασης του Επιτρόπου Günter Verheugen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη συμβολή στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συμβολή στo Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας (B6-0162/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sarah Ludford για ερώτηση τεχνικού χαρακτήρα και Carl Schlyter σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα.


4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


4.1. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας [COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0081)


4.2. Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας [COM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0082)


4.3. Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης [2005/2175(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0083)


4.4. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τσαντ (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0148/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Θεωρείται εγκριθείσα (άρθρο 90, παράγραφος 4, του Κανονισμού) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0085)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Ingeborg Gräßle (εισηγήτρια) ζητεί, επί τη βάσει του άρθρου 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του αιτήματος αυτού.

Ως εκ τούτου, το ζήτημα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Ingeborg Gräßle (εισηγήτρια) παρουσιάζει προφορική τροπολογία στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 136, η οποία κρατείται.


4.6. Καταναγκαστική πορνεία στο πλαίσιο των παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0160/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0086)


4.7. Τέταρτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 και B6-0165/2004

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0149/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 και B6-0165/2004):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Eija-Riitta Korhola και Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Pierre Schapira και Marie-Arlette Carlotti, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Thierry Cornillet και Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francis Wurtz και Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0087)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Eija-Riitta Korhola παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 1, η οποία κρατείται.


4.8. Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις και την απασχόληση [2005/2188(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0088)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Roselyne Bachelot-Narquin παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9, η οποία κρατείται


4.9. Κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση [2005/2097(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0089)


4.10. Προσανατολισμοί για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους προσανατολισμούς όσον αφορά τα τμήματα ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII(A) KAI VIII(B) και το προσχέδιο δημοσιονομικών προοπτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα Ι) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2007
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII (A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα VIII (B), Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2006/2021(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Louis Grech (A6-0058/2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0090)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE παρουσιάζει προφορική τροπολογία στο δεύτερο μέρος της παραγράφου 47, η οποία κρατείται.


4.11. Φιλικότερες προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις φιλικότερες προς το περιβάλλον μεθόδους αλιείας [2004/2199(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0091)


4.12. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0161/2006 και B6-0162/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0161/2006

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0162/2006

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0092)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 24, η οποία κρατείται.


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Adeline Hazan - A6-0049/2006

- Miroslav Ouzký

Έκθεση Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Έκθεση Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου:

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση των διορθώσεων ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .

Προθέσεις ψήφου:

Εκφρασθείσες προθέσεις ψήφου:

Έκθεση Adeline Hazan - A6-0049/2006

- ενιαία ψηφοφορία

   υπέρ: Struan Stevenson

Έκθεση Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- τροποποιημένη πρόταση

   υπέρ: Alexander Radwan

Στρατηγική της Λισσαβώνας - B6-0162/2006

- παράγραφος 56

   υπέρ: Corien Wortmann-Kool

   κατά: Rosa Díez González

- παράγραφος 66

κατά: María Sornosa Martínez


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Αποτελέσματα του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 10ης/11ης Μαρτίου 2006 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 10ης/11ης Μαρτίου 2006

O Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει o Bernd Posselt, ο οποίος ζητεί να διακοπεί η συζήτηση εν αναμονή της αφίξεως του Συμβουλίου.

Επ' αυτού του αιτήματος παρεμβαίνουν επίσης οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος επιθυμεί την παρουσία της Επιτρόπου Benita Ferrero-Waldner, Olli Rehn, ο οποίος απαντά στον José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doris Pack, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda και Bernd Posselt.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει να διακόψει τη συζήτηση εν αναμονή της αφίξεως των εκπροσώπων του Συμβουλίου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 3.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.35 μ.μ.)

Η Ursula Plassnik (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre και Silvana Koch-Mehrin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, Ursula Plassnik και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005 [2005/2206(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ursula Plassnik (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Doris Pack και Helmut Kuhne.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Marianne Mikko, Ursula Plassnik και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.


10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης (συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου)

Βάσει προτάσεως του Προέδρου, το Σώμα αποφασίζει να τροποποιήσει ως ακολούθως τη σειρά των σημείων συζήτησης για τις περιπτώσεις παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου:

- Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία και ειδικότερα στην Υπερδνειστερία

- Καζακστάν

- Η ατιμωρησία στην Αφρική και ειδικότερα η περίπτωση Hissène Habré


11. Συγχωνεύσεις στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συγχωνεύσεις στην εσωτερική αγορά

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler και Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

12. Ευρωμεσογειακή πολιτική/Προετοιμασία ενόψει της προσεχούς συνεδριάσεως της APEM (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωμεσογειακή πολιτική/Προετοιμασία ενόψει της προσεχούς συνεδριάσεως της APEM

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser και Ιωάννης Κασουλίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

13. 62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: 62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη)

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Simon Coveney, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Αθανάσιος Παφίλης, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cecilia Malmström και Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΕΔΑΗΕ) (B6-0150/2006)

- Simon Coveney και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΕΔΑΗΕ) (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (B6-0169/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.


14. Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα * - Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Giuseppe Castiglione, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf και Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006 και σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.


15. Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0003/2006) που κατέθεσε ο Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (B6-0005/2006)

Ο Klaus-Heiner Lehne (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Neelie Kroes

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.


16. Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία)

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

(Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jolanta Dičkutė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Karin Scheele.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

-John Bowis, Avril Doyle και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Guido Sacconi, Riitta Myller και María Sornosa Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jolanta Dičkutė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Caroline Lucas και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις συναντήσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη βιολογική ποικιλότητα και τη βιοασφάλεια στην Curitiba (Βραζιλία) (B6-0170/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 369.607/OJJE).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Julian Priestley

Mario Mauro

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Παρατηρητές

Абаджиев Димитър, Anastase Roberta Alma, Арабаджиев Александър, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Близнашки Георги, Buruiană Aprodu Daniela, Капон Мария, Христова Христина Велчева, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Димитров Мартин, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Илчев Станимир, Иванова Иглика, Казак Четин, Кирилов Евгени, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Папаризов Атанас Атанасов, Първанова Антония, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Софиянски Стефан, Стоянов Димитър, Tîrle Radu, Вигенин Кристиан, Zgonea Valeriu Ştefan

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου