Index 
Jegyzőkönyv
PDF 194kWORD 115k
2006. március 15., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Változások a napirendben (palesztinai események)
 3.Az Európai Tanács előkészítése / Lisszaboni stratégia (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Halászati megállapodás az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.2.A halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.3.Az európai elfogatóparancs értékelése (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.4.Emberi jogi helyzet Csádban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
4.5.Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet * (szavazás)
  
4.6.Kényszerprostitúció a nemzetközi sportesemények keretében (szavazás)
  
4.7.Negyedik Víz Világfórum (szavazás)
  
4.8.Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás (szavazás)
  
4.9.Szociális védelem és a társadalmi beilleszkedés (szavazás)
  
4.10.Iránymutatások a 2007-es költségvetési eljáráshoz (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. (A) és VIII. (B) szakasz) (szavazás)
  
4.11.Környezetbarátabb halászati módszerek (szavazás)
  
4.12.Az Európai Tanács előkészítése / Lisszaboni stratégia (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.A 2006. március 10-11-i Külügyminiszteri Tanács informális ülésének eredményei (vita)
 9.A 2005. évi bővítési stratégiai dokumentum (vita)
 10.Változások a napirendben (vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről)
 11.Fúziók a belső piacon (vita)
 12.Euro-mediterrán politika / Előkészületek az APEM következő ülésére (vita)
 13.Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszaka (Genf - ENSZ Emberi Jogi Bizottsága) (vita)
 14.Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékei * - Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalma * (vita)
 15.A jogi szakmák, és általános érdeklődés a jogrendszerek működése iránt (vita)
 16.A biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés előkészítése (Curitiba, Brazília) (vita)
 17.A következő ülés napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. Változások a napirendben (palesztinai események)

Az elnök közli, hogy a mai ünnepi ülésre meghívott Mahmúd Abbásznak, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnökének tegnap este vissza kellett térnie Palesztinába a Jerikóban váratlanul bekövetkezett erőszakos események miatt. Ezért az ünnepi ülés elmarad és a szavazások órája 12 óra körül kezdődik majd az Európai Tanács előkészítéséről és a lisszaboni stratégiáról folytatott vitát követően.

Felszólal: a Palesztinában bekövetkezett eseményekről: Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Elmar Brok (az AFET bizottság elnöke), Véronique De Keyser (az EU palesztinai területekre küldött megfigyelő missziójának elnöke), Edward McMillan-Scott (az Európai Parlament megfigyelői küldöttségének elnöke), Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Hans-Peter Martin az ülés időbeosztásának betartásáról, és Robert Atkins, aki kéri, hogy az elnök válaszoljon a PETI bizottság elnöke által hozzá eljuttatott levélre, mely a petíciók aláíróinak névtelensége tiszteletben tartásáról szól (az elnök azt feleli, hogy megvizsgálja majd az aktát).


3. Az Európai Tanács előkészítése / Lisszaboni stratégia (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése / Lisszaboni stratégia

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Christopher Beazley, aki visszatér Robert Atkins felszólalására, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, független, és Othmar Karas.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Robert Goebbels.

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

Felszólal: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler és Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Martin Schulz, a Günter Verheugen felszólalása alatt az ülésteremben morajló alapzajról.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo és Helmuth Markov, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2006. évi tavaszi Európai Tanácshoz a lisszaboni stratégia tekintetében történő hozzájárulásról (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a 2006. évi tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájárulásról a Lisszaboni Stratégia kapcsán (B6-0162/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.15-i jegyzőkönyv 4.12. pont .

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS
alelnök

Felszólal: Sarah Ludford egy technikai jellegű kérdésről, és Carl Schlyter a dokumentumokhoz való elektronikus hozzáférésről.


4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


4.1. Halászati megállapodás az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0081)


4.2. A halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0082)


4.3. Az európai elfogatóparancs értékelése (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai elfogatóparancs értékeléséről szóló, a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2175(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0083)


4.4. Emberi jogi helyzet Csádban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0148/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadottnak nyilvánítva (az Eljárási Szabályzat 90. cikkének (4) bekezdése) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet * (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0085)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Ingeborg Gräßle (előadó) kéri az Eljárási Szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése alapján a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasztását.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A kérdést ennélfogva visszautalják felülvizsgálatra az illetékes bizottsághoz.

Felszólalások a szavazásról:

- Ingeborg Gräßle (előadó) a 136. módosítás második részéhez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


4.6. Kényszerprostitúció a nemzetközi sportesemények keretében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0160/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0086)


4.7. Negyedik Víz Világfórum (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 és B6-0165/2004

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0149/2006

(amely a B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 és B6-0165/2004 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Eija-Riitta Korhola és Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében
Pierre Schapira és Marie-Arlette Carlotti, a(z) PSE képviselőcsoport nevében
Thierry Cornillet és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt és Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francis Wurtz és Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0087)

Felszólalások a szavazásról:

- Eija-Riitta Korhola az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


4.8. Szerkezetátalakítások és foglalkoztatás (szavazás)

Jelentés a szerkezetátalakításokról és a foglalkoztatásról [2005/2188(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0088)

Felszólalások a szavazásról:

- Roselyne Bachelot-Narquin a (9) bekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


4.9. Szociális védelem és a társadalmi beilleszkedés (szavazás)

Jelentés a szociális védelemről és a társadalmi beilleszkedésről [2005/2097(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0089)


4.10. Iránymutatások a 2007-es költségvetési eljáráshoz (I., II., IV., V., VI., VII., VIII. (A) és VIII. (B) szakasz) (szavazás)

Jelentés a 2007-es költségvetési eljárás tekintetében a II., IV., V., VI., VII., VIII. (A) és VIII. (B) szakaszra vonatkozóan és az Európai Parlament előzetes költségvetési előirányzat-tervezetére (I. szakasz) vonatkozó iránymutatásokról
I. szakasz, Európai Parlament
II. szakasz, Tanács
IV. szakasz, Bíróság
V. szakasz, Számvevőszék
VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz, Régiók Bizottsága
VIII. (A) szakasz, Európai Ombudsman
VIII. (B) szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos [2006/2021(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Louis Grech (A6-0058/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0090)

Felszólalások a szavazásról:

- Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében a (47) bekezdés második részéhez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


4.11. Környezetbarátabb halászati módszerek (szavazás)

Jelentés a környezetbarátabb halászati módszerekről [2004/2199(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0091)


4.12. Az Európai Tanács előkészítése / Lisszaboni stratégia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0161/2006 és B6-0162/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0161/2006

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0162/2006

Elfogadva (P6_TA(2006)0092)

Felszólalások a szavazásról:

- Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a 24. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jean Louis Cottigny-jelentés - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Edit Bauer-jelentés - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Adeline Hazan-jelentés - A6-0049/2006

- egyetlen szavazás

   mellette: Struan Stevenson

Ingeborg Gräßle-jelentés - A6-0057/2006

- módosított javaslat

   mellette: Alexander Radwan

Lisszaboni stratégia - B6-0162/2006

- 56. bekezdés

   mellette: Corien Wortmann-Kool

   ellene: Rosa Díez González

- 66. bekezdés

   ellene: María Sornosa Martínez


(A 13.20 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS
alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. A 2006. március 10-11-i Külügyminiszteri Tanács informális ülésének eredményei (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2006. március 10-11-i Külügyminiszteri Tanács informális ülésének eredményei

Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bernd Posselt, aki kéri, hogy a vitát függesszék fel a Tanács képviselőinek megérkezéséig.

Felszólal: ezzel a kéréssel kapcsolatban José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki egyúttal kéri, hogy Benita Ferrero-Waldner biztos is legyen jelen, Olli Rehn, aki válaszol José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyrának, Doris Pack, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda és Bernd Posselt.

Az elnök úgy határoz, hogy félbeszakítja a vitát a Tanács megérkezéséig.

(A 15.20 órakor megszakított ülést 15.35 órakor folytatják.)

Ursula Plassnik (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre és Silvana Koch-Mehrin.

ELNÖKSÉG: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
alelnök

Felszólal: Bernd Posselt, Ursula Plassnik és Olli Rehn.

A vitát berekesztik.


9. A 2005. évi bővítési stratégiai dokumentum (vita)

Jelentés a 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumról [2005/2206(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ursula Plassnik (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Giorgos Dimitrakopoulos, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cecilia Malmström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Joost Lagendijk, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Doris Pack és Helmut Kuhne.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Karatzaferis, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Panagiotis Beglitis, Marianne Mikko, Ursula Plassnik és Olli Rehn.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 9.4. pont .


10. Változások a napirendben (vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről)

Az elnök javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy a következőképpen módosítja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről folytatott vitapontok sorrendjét:

- Az emberi jogok Moldovában, különösen Transznisztriában

- Kazahsztán

- A büntetlenség Afrikában, különösen a Hissène Habré-ügy


11. Fúziók a belső piacon (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Fúziók a belső piacon

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és Neelie Kroes (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ieke van den Burg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Vittorio Prodi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Adam Jerzy Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler és Neelie Kroes.

A vitát berekesztik.


ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

12. Euro-mediterrán politika / Előkészületek az APEM következő ülésére (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Euro-mediterrán politika / Előkészületek az APEM következő ülésére

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Edward McMillan-Scott, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Paul Marie Coûteaux, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser és Ioannis Kasoulides.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.


(A 19.50 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI
alelnök

13. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszaka (Genf - ENSZ Emberi Jogi Bizottsága) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszaka (Genf - ENSZ Emberi Jogi Bizottsága)

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Simon Coveney, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Panagiotis Beglitis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cecilia Malmström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Cecilia Malmström és Alexander Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságáról folytatott tárgyalások eredményéről és az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszakáról (B6-0150/2006)

- Simon Coveney és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságáról folytatott tárgyalások eredményéről és az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszakáról (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságáról folytatott tárgyalások eredményéről és az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszakáról (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságáról folytatott tárgyalások eredményéről és az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 62. ülésszakáról (B6-0169/2006).

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes és Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságáról folytatott tárgyalások eredményéről és az UNHCR 62. ülésszakáról (B6-0187/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 9.5. pont .


14. Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékei * - Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalma * (vita)

Jelentés a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékeiről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Jelentés a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Felszólal: Neelie Kroes (a Bizottság tagja).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Giuseppe Castiglione, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, María Isabel Salinas García, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Strož, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Witold Tomczak, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jan Tadeusz Masiel, független, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf és Neelie Kroes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 9.2. pont és 2006.03.16-i jegyzőkönyv 9.3. pont .


15. A jogi szakmák, és általános érdeklődés a jogrendszerek működése iránt (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0003/2006) tesz fel: Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A jogi szakmák, és általános érdeklődés a jogrendszerek működése iránt (B6-0005/2006)

Klaus-Heiner Lehne (a szerző helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Neelie Kroes (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Antonio Masip Hidalgo, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Neelie Kroes

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.23-i jegyzőkönyv 11.7. pont .


16. A biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés előkészítése (Curitiba, Brazília) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés előkészítése (Curitiba, Brazília)

Neelie Kroes (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Riitta Myller, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jolanta Dičkutė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Karin Scheele.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be:

- John Bowis, Avril Doyle és Frieda Brepoels, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Guido Sacconi, Riitta Myller és María Sornosa Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jolanta Dičkutė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas és Marie Anne Isler Béguin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio és Adamos Adamou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében és Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a biológiai sokféleséggel és biztonsággal foglalkozó COP-MOP ülés (Curitiba, Brazília) előkészületeiről (B6-0170/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.03.16-i jegyzőkönyv 9.6. pont .


17. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 369.607/OJJE).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Mario Mauro

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat