Indiċi 
Minuti
PDF 196kWORD 112k
L-Erbgħa, 15 ta' Marzu 2006 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Tibdil fl-aġenda (avvenimenti fil-Palestina)
 3.Preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew / Strateġija ta' Liżbona (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Ftehim tas-sajd bejn il-Komunita' Ewropea u l-Istati federali tal-Mikronesja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Informazzjoni minima li għandha tkun inkluża fil-liċenzji għas-sajd * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.3.Evalwazzjoni tal-mandat t'arrest Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.4.Drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċad (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.5.Regolament Finanzjarju applikabbli għall-bagit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej * (votazzjoni)
  
4.6.Prostituzzjoni sfurzata fil-qasam ta' avvenimenti ta' sport dinji (votazzjoni)
  
4.7.Ir-raba' Forum Dinji dwar l-Ilma (votazzjoni)
  
4.8.Ir-ristrutturazzjoni u l-impjieg (votazzjoni)
  
4.9.Protezzjoni soċjali u inklużjoni soċjali (votazzjoni)
  
4.10.Linji gwida għall-proċedura tal-baġit 2007 (sezzjonijiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) u VIII (B)) (votazzjoni)
  
4.11.Metodi tas-sajd li jirrispettaw aktar l-ambjent (votazzjoni)
  
4.12.Preparazzjoni ta' Kunsill Ewropew / Strateġija ta' Liżbona (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Riżultati tal-Kunsill informali tal-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin tal-10/11 ta' Marzu 2006 (dibattitu)
 9.Dokument ta' strateġija għat-tkabbir (2005) (dibattitu)
 10.Modifika ta' l-aġenda (dibattitu dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt)
 11.'Mergers' fis-Suq Intern (dibattitu)
 12.Politika ewro-mediterranja / Preparazzjoni għar-riunjoni ta' l-APM li jmiss (dibattitu)
 13.It-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (dibattitu)
 14.Speċjalitajiet tradizzjonali garantiti tal-prodotti agrikoli u ta' prodotti ta' l-ikel * - Protezzjoni ta' oriġni ġeografiku u dwar tikketti ta' oriġni tal-prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel * (dibattitu)
 15.Professjonijiet legali u interess ġenerali dwar it-tħaddim tas-sistemi ġuridiċi (dibattitu)
 16.Preparamenti għal laqgħa tas-COP-MOP dwar id-diversita u s-sigurtà bijoloġika (Curitiba, Brażil) (dibattitu)
 17.Aġenda għas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Tibdil fl-aġenda (avvenimenti fil-Palestina)

Il-President ħabbar li Mahmoud Abbas, il-President ta' l-Awtorità tal-Palestina, li kien se jindirizza seduta formali tal-Parlament dakinhar, irritorna lejn il-Palestina fil-ġurnata ta' qabel wara serje ta' ġrajjiet vjolenti f'Ġeriko. Għalhekk, is-seduta formali ġiet imħassra, u l-ħin tal-votazzjoni għandu jkun għal xi nofsinhar, wara d-dibattitu dwar il-preparamenti ta' l-Istrateġija ta' Liżbona/tal-Kunsill Ewopew.

Tkellmu: dwar il-ġrajjiet li seħħew fil-Palestina: Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Elmar Brok (president tal-Kumitat AFET), Véronique De Keyser (president tal-missjoni ta' l-osservazzjoni ta' l-UE fit-territorji Palestinjani), Edward McMillan-Scott (president tad-delegazzjoni ta' l-osservaturi tal-Parlament Ewropew), Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Hans-Peter Martin dwar ir-rispett tal-ħinijiet tas-seduta, u Robert Atkins, li talab sabiex il-President jirrispondi l-ittra li bagħatlu ċ-Chairman tal-Kumitat PETI rigward ir-rispett ta' l-anonimat tal-firem tal-petizzjonijiet (Il-President wieġeb li hu se jindirizza l-kwistjoni).


3. Preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew / Strateġija ta' Liżbona (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew / Strateġija ta' Liżbona

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Christopher Beazley, b'referenza għall-intervent ta' Robert Atkins, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Leopold Józef Rutowicz Membru mhux affiljat, u Othmar Karas.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellem Robert Goebbels.

IPPRESIEDA Janusz ONYSZKIEWICZ
Viċi President

Tkellmu: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler u Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellem Martin Schulz, dwar l-istorbju fl-emiċiklu waqt l-intervent ta' Günter Verheugen.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo u Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, u Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, the input to the Spring European Council 2006 in relation to the Lisbon Strate (B6-0162/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.12 tal- Minuti ta' 15.03.2006 .

IPPRESIEDA Antonios TRAKATELLIS
Viċi President

Tkellmu: Sarah Ludford dwar kwistjoni teknika u Carl Schlyter dwar l-aċċess elettroniku għad-dokumenti.


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


4.1. Ftehim tas-sajd bejn il-Komunita' Ewropea u l-Istati federali tal-Mikronesja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim ta' sħubija bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Federali tal-Mikronesja dwar is-sajd fl-Istati Federali tal-Mikronesja [COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0081)


4.2. Informazzjoni minima li għandha tkun inkluża fil-liċenzji għas-sajd * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Proposta għal regolament tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 3690/93 tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja li twaqqaf regoli dwar l-informazzjoni minima li għandha tkun inkluża fil-liċenzji għas-sajd [COM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0082)


4.3. Evalwazzjoni tal-mandat t'arrest Ewropew (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-attenzjoni tal-Kunsill dwar l-evalwazzjoni tal-mandat t'arrest Ewropew [2005/2175(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0083)


4.4. Drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċad (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0148/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Meqjusa bħala adottata (Artikolu 90, paragrafu 4, tar-Regoli ta' Proċedura) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Regolament Finanzjarju applikabbli għall-bagit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-bagit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0085)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Ingeborg Gräßle (rapporteur) talab, skond l-Artikolu 53, paragrafu 2, tar-Regoli ta' Proċedura, l-aġġornament ta' l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din it-talba.

Għalhekk il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli biex terġa' titqies.

Tkellmu:

- Ingeborg Gräßle (rapporteur) ressaq l-emenda orali għat-tieni parti ta' l-emenda 136, li kienet inkorporata.


4.6. Prostituzzjoni sfurzata fil-qasam ta' avvenimenti ta' sport dinji (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0160/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0086)


4.7. Ir-raba' Forum Dinji dwar l-Ilma (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 u B6-0165/2004

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0149/2006

(flokB6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 u B6-0165/2004):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Eija-Riitta Korhola u Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-grupp PPE-DE
Pierre Schapira u Marie-Arlette Carlotti f'isem il-grupp PSE
Thierry Cornillet u Fiona Hall f'isem il-grupp ALDE
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt u Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE
Francis Wurtz u Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL
Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN

Adottata (P6_TA(2006)0087)

Tkellmu:

- Eija-Riitta Korhola ressqet emenda orali ma' l-emenda 1, li kienet inkorporata.


4.8. Ir-ristrutturazzjoni u l-impjieg (votazzjoni)

Rapport dwar ir-ristrutturazzjoni u l-impjieg [2005/2188(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0088)

Tkellmu:

- Roselyne Bachelot-Narquin ressqet emenda orali mal-paragrafu 9, li kienet inkorporata.


4.9. Protezzjoni soċjali u inklużjoni soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali [2005/2097(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0089)


4.10. Linji gwida għall-proċedura tal-baġit 2007 (sezzjonijiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) u VIII (B)) (votazzjoni)

Rapport dwar linji gwida għas-sezzjonijiet II, IV, V, VI, VII, VIII(A) u VIII(B) għall-abbozz preliminari tal-previsjoni tal-Parlament Ewropew (Sezzjoni I) għall-proċedura ta' baġit 2007
Sezzjoni I, Parlament Ewropew
Sezzjoni II, Kunsill
Sezzjoni IV, Qorti tal-Ġustizzja
Sezzjoni V, Qorti ta' l-Awdituri
Sezzjoni VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Sezzjoni VII, Kumitat tar-Reġjuni
Sezzjoni VIII (A), Medjatur Ewropew
Section VIII (B), Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-data [2006/2021(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Louis Grech (A6-0058/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0090)

Tkellmu:

- Anne E. Jensen f'isem il-grupp ALDE ressqet emenda orali mat-tieni parti tal-paragrafu 47, li kienet inkorporata.


4.11. Metodi tas-sajd li jirrispettaw aktar l-ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar il-metodi tas-sajd li jirrispettaw aktar l-ambjent [2004/2199(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0091)


4.12. Preparazzjoni ta' Kunsill Ewropew / Strateġija ta' Liżbona (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0161/2006 u B6-0162/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0161/2006

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0162/2006

Adottata (P6_TA(2006)0092)

Tkellmu:

- Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, ressaq emenda orali ma' l-emenda 24, li kienet inkorporata.


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Rapport Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet tal-vot:

Il-korrezzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Intenzjonijiet tal-vot:

L-intenzjonijiet tal-vot li jmiss (fir-rispett tal-voti li ma ntefgħux):

Rapport Adeline Hazan - A6-0049/2006

- votazzjoni waħda

   favur: Struan Stevenson

Rapport Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- proposta emendata

   favur: Alexander Radwan

Strateġija ta' Liżbona - B6-0162/2006

- paragrafu 56

   kontra: Rosa Díez González

- paragrafu 66

kontra: María Sornosa Martínez


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Riżultati tal-Kunsill informali tal-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin tal-10/11 ta' Marzu 2006 (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riżultati tal-Kunsill informali tal-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin tal-10/11 ta' Marzu 2006

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellem Bernd Posselt, li talab sabiex id-dibattitu jiġi sospiż sa meta jasal il-Kunsill.

Tkellmu: dwar din it-talba José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, li wkoll talab għall-preżenza tal-Kummissarju Benita Ferrero-Waldner, Olli Rehn, li wieġeb lil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doris Pack, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda u Bernd Posselt.

Il-President iddeċieda li jissospendi d-dibattitu sa meta jasal il-Kunsill.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 15.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.35 )

Ursula Plassnik (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre u Silvana Koch-Mehrin.

IPPRESIEDA Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Viċi President

Tkellmu: Bernd Posselt, Ursula Plassnik u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.


9. Dokument ta' strateġija għat-tkabbir (2005) (dibattitu)

Rapport dwar id-dokument ta' strateġija għat-tkabbir (2005) [2005/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Elmar Brok ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Ursula Plassnik (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Giorgos Dimitrakopoulos f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE, Joost Lagendijk f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Doris Pack u Helmut Kuhne.

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Karatzaferis, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Panagiotis Beglitis, Marianne Mikko, Ursula Plassnik u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


10. Modifika ta' l-aġenda (dibattitu dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt)

Wara proposta mill-President, il-Parlament iddeċieda li jimmodifika l-ordni tal-punti tad-dibatittu dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt:

- Id-drittijiet tal-bniedem fil-Moldova u b'mod partikulari fit-Transistrija

- Il-Kazakhstan

- L-impunità fl-Afrika u b'mod partikulari l-każ ta' Hissène Habré


11. 'Mergers' fis-Suq Intern (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: 'Mergers' fis-suq intern

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neelie Kroes (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Klaus-Heiner Lehne f'isem il-grupp PPE-DE, Ieke van den Burg f'isem il-grupp PSE, Vittorio Prodi f'isem il-grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan f'isem il-grupp UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler u Neelie Kroes.

Id-dibattitu ngħalaq.


IPPRESIEDA Josep BORRELL FONTELLES
President

12. Politika ewro-mediterranja / Preparazzjoni għar-riunjoni ta' l-APM li jmiss (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Politika ewro-mediterranja / Preparazzjoni għall-riunjoni ta' l-APM li jmiss

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Edward McMillan-Scott f'isem il-grupp PPE-DE, Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux f'isem il-grupp IND/DEM, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser u Ioannis Kasoulides.

IPPRESIEDA Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Pierre MOSCOVICI
Viċi President

13. It-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: it-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti.

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Simon Coveney f'isem il-grupp PPE-DE, Panagiotis Beglitis f'isem il-grupp PSE, Cecilia Malmström f'isem il-grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Cecilia Malmström u Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE, dwar ir-riżultat tan-negozjati li jikkonċerna lill-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u dwar it-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (B6-0150/2006)

- Simon Coveney u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, dwar ir-riżultat tan-negozjati dwar il-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN, dwar ir-riżultat tan-negozjati dwar il-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u dwar it-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar ir-riżultat tan-negozjati li għandhom x'jaqsmu mal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-62 sessjoni tal-UNHRC (B6-0169/2006).

- Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes u Józef Pinior, f'isem il-grupp PSE, dwar ir-riżultat tan-negozjati dwar il-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u dwar it-62 sessjoni tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (B6-0187/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


14. Speċjalitajiet tradizzjonali garantiti tal-prodotti agrikoli u ta' prodotti ta' l-ikel * - Protezzjoni ta' oriġni ġeografiku u dwar tikketti ta' oriġni tal-prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti tal-prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' oriġni ġeografiku u dwar tikketti ta' oriġni tal-prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Tkellmet Neelie Kroes (Membru tal-Kummissjoni).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf jippreżenta r-rapporti tiegħu.

Tkellmu: Giuseppe Castiglione f'isem il-grupp PPE-DE, María Isabel Salinas García f'isem il-grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-grupp ALDE, Daniel Strož f'isem il-grupp GUE/NGL, Witold Tomczak f'isem il-grupp IND/DEM, Janusz Wojciechowski f'isem il-grupp UEN, Jan Tadeusz Masiel Membru mhux affiljat, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf u Neelie Kroes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal- Minuti ta' 16.03.2006 u punt 9.3 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


15. Professjonijiet legali u interess ġenerali dwar it-tħaddim tas-sistemi ġuridiċi (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0003/2006) mressqa minnGiuseppe Gargani, f'isem il- Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Professjonijiet legali u interess ġenerali fuq it-tħaddim tas-sistemi legali (B6-0005/2006)

Klaus-Heiner Lehne (sostitut ta' l-awtur) għamel il-mistoqsija orali.

Neelie Kroes (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija orali.

Tkellmu: Antonio Masip Hidalgo f'isem il-grupp PSE, Diana Wallis f'isem il-grupp ALDE, u Neelie Kroes

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal- Minuti ta' 23.03.2006 .


16. Preparamenti għal laqgħa tas-COP-MOP dwar id-diversita u s-sigurtà bijoloġika (Curitiba, Brażil) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Preparamenti għal laqgħa tas-COP-MOP dwar id-diversita u s-sigurtà bioloġika (Curitiba, Brażil)

Neelie Kroes (Membru tal-Kummissjoni) għamlet dikjarazzjoni.

(Tkellmu: Eija-Riitta Korhola f'isem il-grupp PPE-DE, Riitta Myller f'isem il-grupp PSE, Jolanta Dičkutė f'isem il-grupp ALDE, Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE, u Karin Scheele.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

-John Bowis, Avril Doyle u Frieda Brepoels f'isem il-grupp PPE-DE, Guido Sacconi, Riitta Myller u María Sornosa Martínez f'isem il-grupp PSE, Jolanta Dičkutė f'isem il-grupp ALDE, Caroline Lucas u Marie Anne Isler Béguin f'isem il-grupp Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio u Adamos Adamou f'isem il-grupp GUE/NGL u Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, dwar il-preparazzjonijiet għall-laqgħat tal-COP-MOP dwar id-diversità u s-sigurtà bijoloġika f'Curitiba, il-Brażil (B6-0170/2006).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6 tal- Minuti ta' 16.03.2006 .


17. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 369.607/OJJE).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Julian Priestley

Mario Mauro

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Avviż legali - Politika tal-privatezza