Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2006 - Štrasburg

2. Zloženie politických skupín
Doslovný zápis

Skupina IND/DEM informovala predsedu, že Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak a Andrzej Tomasz Zapałowski už nie sú jej členmi.

Títo poslanci sa tak od 15. marca 2006 stali nezávislými poslancami.

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio, ktorý vyjadril nespokojnosť s daným postupom a označil ho za nesprávny a nelegitímny, Roselyne Bachelot-Narquin na prezenčnej listine, Manuel Medina Ortega, aby vyjadril nesúhlas so skutočnosťou, že mu ešte nebola doručená písomná odpoveď na otázku, ktorú položil Rade počas hodiny otázok v utorok a na ktorú nedostal uspokojivú odpoveď, a Francesco Enrico Speroni, ktorý podporil pripomienky, ktoré predniesol Mario Borghezio a požiadal o preskúmanie postupu (Predseda vzal jeho žiadosť na vedomie).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia