Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0042A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0030/2006

Předložené texty :

A6-0030/2006

Rozpravy :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Hlasování :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0093

Zápis
Čtvrtek, 16. března 2006 - Štrasburk

5. Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Zdraví" ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) - oblast "Zdraví" [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Vystoupil: Markos Kyprianou (člen Komise).

Antonios Trakatellis uvedl zprávu.

Vystoupili: Anders Samuelsen (navrhovatel výboru BUDG), John Bowis za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Andreas Mölzer nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (poslankyně na začátku a na konci svého vystoupení hovořila irsky, předseda ji upozornil, že tyto části projevu nebudou ani uvedeny v doslovném záznamu, ani přeloženy), Urszula Krupa, Irena Belohorská a Thomas Ulmer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber a Markos Kyprianou.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 16.03.2006.

Právní upozornění - Ochrana soukromí