Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0042A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0030/2006

Esitatud tekstid :

A6-0030/2006

Arutelud :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Hääletused :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0093

Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2006 - Strasbourg

5. Ühenduse tegevusprogramm (2007–2013), terviseküsimused ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013 – terviseküsimused [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Sõna võttis Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Antonios Trakatellis tutvustas raportit.

Sõna võtsid Anders Samuelsen (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (kes kõneles oma sõnavõtu algul ja lõpus iiri keeles; asepresident märkis, et nimetatud osasid tema sõnavõtust stenogrammi ei kanta ja neid ei tõlgita), Urszula Krupa, Irena Belohorská ja Thomas Ulmer.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber ja Markos Kyprianou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.03.2006protokoll punkt 9.1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika