Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0042A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0030/2006

Ingediende teksten :

A6-0030/2006

Debatten :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Stemmingen :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0093

Notulen
Donderdag 16 maart 2006 - Straatsburg

5. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) - Gezondheidsaspecten [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Antonios Trakatellis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Anders Samuelsen (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, Holger Krahmer, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Adamos Adamou, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (laatstgenoemde voert aan het begin en het einde van haar rede het woord in het Iers; de Voorzitter wijst erop dat deze delen van haar rede niet zullen worden weergegeven in het volledig verslag, noch worden vertaald), Urszula Krupa, Irena Belohorská en Thomas Ulmer.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 16.03.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid