Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0042A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0030/2006

Teksty złożone :

A6-0030/2006

Debaty :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Głosowanie :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0093

Protokół
Czwartek, 16 marca 2006 r. - Strasburg

5. Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekty zdrowotne [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Antonios Trakatellis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Anders Samuelsen (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (która to na początku i na końcu swojego wystąpienia mówiła po irlandzku. Przewodniczący poinformował posłankę, że te części jej wypowiedzi nie zostaną zapisane w sprawozdaniu ani przetłumaczone), Urszula Krupa, Irena Belohorská i Thomas Ulmer.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 16.03.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności