Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0042A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0030/2006

Predkladané texty :

A6-0030/2006

Rozpravy :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Hlasovanie :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0093

Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2006 - Štrasburg

5. Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcom akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013) - aspekty zdravia [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Antonios Trakatellis uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Anders Samuelsen (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), John Bowis za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Andreas Mölzer nezávislý poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (poslankyňa predniesla úvod a záver svojho príspevku v írskom jazyku; predseda jej oznámil, že tieto časti jej vystúpenia nebudú uvedené v doslovnom zápise z rokovania a nebudú sa prekladať), Urszula Krupa, Irena Belohorská a Thomas Ulmer.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 16.03.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia