Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0032/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0032/2006

Συζήτηση :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

6. Προγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Η Marianne Thyssen παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Reinhard Rack σχετικά με την οργάνωση των εργασιών.

Παρεμβαίνουν οι Brigitte Douay (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Aloyzas Sakalas (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Alexander Stubb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Δεδομένου ότι έχει φτάσει η ώρα των ψηφοφοριών, η συζήτηση διακόπτεται σε αυτό το σημείο και θα επαναληφθεί το ίδιο απόγευμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου