Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0030/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0030/2006

Συζήτηση :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

9.1. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0030/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0093)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0093)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- η Kathy Sinnott παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες επί των τροπολογιών 120 και 138, οι οποίες κρατούνται·

- ο Gerard Batten σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου