Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0042A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0030/2006

Ingediende teksten :

A6-0030/2006

Debatten :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Stemmingen :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0093

Notulen
Donderdag 16 maart 2006 - Straatsburg

9.1. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) - Gezondheidsaspecten [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0093)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0093)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Kathy Sinnott diende twee mondelinge amendementen in op amendementen 120 en 138, die in aanmerking werden genomen;

- Gerard Batten over de stemprocedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid