Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0042A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0030/2006

Ingivna texter :

A6-0030/2006

Debatter :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Omröstningar :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0093

Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2006 - Strasbourg

9.1. Gemenskapens handlingsprogram inom hälsoområdet (2007-2013) ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013 – hälsoaspekter [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0093)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0093)

Inlägg om omröstningen:

- Kathy Sinnott lade fram två muntliga ändringsförslag till ändringsförslagen 120 och 138, vilka beaktades.

- Gerard Batten yttrade sig om omröstningsförfarandet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy