Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0270(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0033/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0033/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.2
CRE 16/03/2006 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

9.2. Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0094)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0094)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, αιτεί χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 3.

Με ΗΨ (338 υπέρ, 134 κατά, 76 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου