Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0150/2006

Keskustelut :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Äänestykset :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg

9.5. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve) (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 ja B6-0187/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0150/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 ja B6-0187/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Simon Coveney ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta,

Cecilia Malmström ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta.

Panagiotis Beglitis allekirjoitti myös PSE-ryhmän päätöslauselmaesityksen.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0097)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ana Maria Gomes esitti 5 ja 18 kohtaan suullisen tarkistuksen. Tarkistukset hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö