Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

9. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Παρεμβαίνουν η Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, η οποία ζητεί, βάσει του άρθρου 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της έκθεσεώς της (A6-0032/2006) για τη σύνοδο του Μαρτίου ΙΙ και η Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, επί του αιτήματος αυτού.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του αιτήματος αυτού.

Παρεμβαίνει ο Mirosław Mariusz Piotrowski σχετικά με την ανακοίνωση στην οποία προέβη σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος και αφορούσε τη σύσταση των πολιτικών ομάδων (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006).


9.1. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας ***I (ψηφοφορία)

9.2. Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα * (ψηφοφορία)

9.3. Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων * (ψηφοφορία)

9.4. Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (ψηφοφορία)

9.5. Πρόοδος των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη - 62η σύνοδος - CDHNU) (ψηφοφορία)

9.6. Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου