Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg

9. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan mukaisesti hänen mietintöään (A6-0032/2006) koskevan äänestyksen lykkäämistä maaliskuun II istuntoon, ja Evelyne Gebhardt PSE-ryhmän puolesta tästä pyynnöstä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Mirosław Mariusz Piotrowski käytti puheenvuoron puhemiehen tänä aamuna antamasta tiedonannosta poliittisten ryhmien kokoonpanosta (istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 2).


9.1. Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) ***I (äänestys)

9.2. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi * (äänestys)

9.3. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja * (äänestys)

9.4. Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia (äänestys)

9.5. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve) (äänestys)

9.6. Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MPO) valmistelut (Curitiba, Brasilia) (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö