Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2006 - Straatsburg

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie die op grond van artikel 170, lid 4 van het Reglement om uitstel van de stemming over haar verslag (A6-0032/2006) tot de vergaderperiode van maart II verzoekt, en Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie, over dit verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Mirosław Mariusz Piotrowski over de mededeling van de Voorzitter van vanochtend betreffende de samenstelling van de fracties (punt 2 van de notulen van 16.03.2006).


9.1. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (stemming)

9.2. Gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)

9.3. Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)

9.4. Strategiedocument over de uitbreiding (2005) (stemming)

9.5. 62ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève) (stemming)

9.6. Voorbereidingen voor de COP-MOP vergadering over biologische diversiteit en veiligheid (Curitiba, Brazilië) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid