Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2006 - Štrasburk

10. Pořad jednání a lhůty pro předložení

Předseda na základě rozhodnutí Konference předsedů navrhl tyto změny pořadu jednání dílčího zasedání, které se bude konat ve dnech 22.–23. března v Bruselu:

1. Lhůty pro předložení:

- Otázka k ústnímu zodpovězení o zajištění dodávek energií v Evropské unii (bod 51 pořadu jednání)

- Prohlášení Rady: Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (bod 79 pořadu jednání )

Prodloužení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů a společného návrh usnesení: 20. 3. 2006 18:00

- Zpráva o dopadu dohod o hospodářském partnerství na rozvoj [2005/2162(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (bod 73 pořadu jednání)

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. 3. 2006 18:00

2. Zařazení zprávy na pořad jednání zasedání konaného dne 22. 3. 2006:

- Zpráva o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed [2005/2022(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. 3. 2006 18:00.

Parlament vyslovil souhlas s těmito návrhy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí