Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2006 - Strasbourg

10. Päevakord ja esitamistähtajad

Asepresident tegi esimeeste konverentsi otsuse alusel ettepaneku muuta Brüsselis 22. ja 23. märtsil toimuvate täiskogu istungite päevakorda järgmiselt:

1. Esitamise tähtaeg

- Suuliselt vastatavad küsimused energia varustuskindluse kohta Euroopa Liidus (päevakorra punkt 51)

- Nõukogu avaldus: Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis (päevakorra punkt 79)

Muudatusettepanekute ja resolutsiooni ühisettepanekute esitamise tähtaja pikendamine: 20.3.2006 kell 18.00

- Raport majanduskoostöö lepingute (EPA) mõju kohta arengule (2005/2162(INI)) - Arengukomisjon. Raportöör: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (päevakorra punkt 73)

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 20.3.2006 kell 18.00.

2. Raporti lisamine 22.3.2006 istungi päevakorda:

- Raport Euroopa lepinguõiguse ja ühenduse õigustiku muutmise kohta: tulevikuplaanid [2005/2022(INI)] - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 20.3.2006 kell 18.00.

Parlament kiitis esitatud ettepanekud heaks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika