Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 marca 2006 r. - Strasburg

10. Porządek dzienny i termin składania

Przewodniczący zaproponował, w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących, następujące zmiany porządku dziennego sesji plenarnej w Brukseli w dniach 22 i 23 marca br.:

1. Termin składania:

- Pytania ustne w sprawie bezpieczeństwa dostaw energetycznych Unii Europejskiej (punkt 51 porządku dziennego)

- Oświadczenie Rady: Criteria for EU military crisis management especially in the Democratic Republic of Congo (punkt 79 porządku dziennego)

Przedłużenie terminu składania poprawek i wspólnych projektów rezolucji: 20.03.2006, godz.18.00

- Sprawozdanie w sprawie wpływu zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój [2005/2162(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (punkt 73 porządku dziennego )

Termin składania poprawek: 20.03.2006, godz. 18.00

2. Wpisanie sprawozdania do porządku dziennego w dniu 22.03.2006:

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego prawa umów i rewizji dorobku prawnego: kierunek [2005/2022(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Termin składania poprawek: 20.03.2006, godz.18.00

Parlament zaakceptował powyższe propozycje.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności