Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2006 - Štrasburg

10. Program schôdze a lehoty na predkladanie

Predseda na základe rozhodnutia konferencie predsedov navrhol nasledujúce zmeny v programe schôdze počas nasledujúcej plenárnej schôdze, ktorá sa uskutoční 22. - 23. marca v Bruseli:

1. Lehoty na predkladanie

- Otázky na ústne zodpovedanie o zabezpečení dodávok energie pre Európsku úniu (bod 51 programu schôdze)

- Vyhlásenie Rady: Kritériá Európskej únie pri udržiavaní mieru, obzvlášť v Konžskej demokratickej republike (bod 79 programu schôdze)

Predĺženie lehoty na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a spoločných návrhov uznesenia: 20.3.2006, 18.00 h.

- Správa o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj. [2005/2162(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (bod 73 programu schôdze)

Lehoty na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 20.3.2006, 18.00 h.

2. Zaradenie správy do programu schôdze, ktorá sa uskutoční 22.3.2006:

- Správa o európskom zmluvnom práve a revízii acquis: ďalší postup [2005/2022(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Lehoty na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 20.3.2006, 18.00 h.

Parlament schválil tieto návrhy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia