Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2006 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Prípravy na zasadnutie COP-MOP o biodiverzite a biologickej bezpečnosti (Curitiba, Brazília)

- Marie Anne Isler Béguin

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia