Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. marts 2006 - Strasbourg

12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser:

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Stemmeintentioner:

Der var blevet givet meddelelse om følgende stemmeintentioner (vedrørende stemmer, der ikke var afgivet):

Betænkning: Elmar Brok - A6-0025/2006

- punkt 6

   for: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- ændringsforslag 13

   for: Pedro Guerreiro

   imod: Fiona Hall

- beslutning (som helhed)

   for: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik