Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου:

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση των διορθώσεων ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .

Προθέσεις ψήφου:

Εκφρασθείσες προθέσεις ψήφου

Έκθεση Elmar Brok - A6-0025/2006

- παράγραφος 6

   υπέρ: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- τροπολογία 13

   υπέρ: Pedro Guerreiro

   κατά: Fiona Hall

- ψήφισμα (σύνολο)

   υπέρ: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου