Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 16. märts 2006 - Strasbourg

12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused:

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hääletuskavatsused:

Teatati järgmistest hääletuskavatsustest (seoses andmata häältega):

Raport: Elmar Brok - A6-0025/2006

- lõige 6

   poolt: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- muudatusettepanek 13

   poolt: Pedro Guerreiro

   vastu: Fiona Hall

- resolutsioon (terviktekst)

   poolt: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos

Õigusteave - Privaatsuspoliitika