Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 maart 2006 - Straatsburg

12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Rectificaties stemgedrag:

De rectificaties stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Voorgenomen stemgedrag:

Voorgenomen stemgedrag (inzake niet uitgebrachte stem)

Verslag Elmar Brok - A6-0025/2006

- paragraaf 6

   voor: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- amendement 13

   voor: Pedro Guerreiro

   tegen: Fiona Hall

- resolutie (als geheel)

   voor: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos

Juridische mededeling - Privacybeleid