Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. marca 2006 - Štrasburg

12. Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy výsledkov hlasovania:

Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „ Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Zámery pri hlasovaní:

Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s neodovzdanými hlasmi):

Správa: Elmar Brok - A6-0025/2006

- odsek 6

   za: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 13

   za: Pedro Guerreiro

   proti: Fiona Hall

- uznesenie (ako celok)

   za: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia