Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0167/2006

Συζήτηση :

PV 16/03/2006 - 16.2
CRE 16/03/2006 - 16.2

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 17.2
CRE 16/03/2006 - 17.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

16.2. Καζακστάν
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 και B6-0184/2006

Οι Ona Juknevičienė και Albert Jan Maat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt ο οποίος αναφέρει ότι έφερε στο ημικύκλιο ένα αναμμένο κερί σαν ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Λευκορώσους (Ο Πρόεδρος τον πληροφορεί ότι, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας, απαγορεύεται ρητώς να μπαίνουν στην ολομέλεια φλεγόμενα αντικείμενα και του ζητεί να σβήσει το κερί).

Οι Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter και Janusz Wojciechowski παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, John Attard-Montalto, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Karin Scheele και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου