Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0167/2006

Debatter :

PV 16/03/2006 - 16.2
CRE 16/03/2006 - 16.2

Omröstningar :

PV 16/03/2006 - 17.2
CRE 16/03/2006 - 17.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 16 mars 2006 - Strasbourg

16.2. Kazakhstan
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 och B6-0184/2006

Ona Juknevičienė och Albert Jan Maat presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt sa att han tagit med sig ett brinnande ljus in i kammaren som ett uttryck för solidaritet med det vitryska folket. (Talmannen påpekade att det enligt säkerhetsföreskrifterna är absolut förbjudet att ta med sig brinnande föremål in i kammaren och bad honom att släcka ljuset.)

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter och Janusz Wojciechowski presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, John Attard-Montalto för PSE-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Karin Scheele och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.2 i protokollet av den 16.03.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy