Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. marts 2006 - Strasbourg

16. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 4 i protokollen af 14.03.2006)


16.1. Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien

Forslag til beslutning B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 og B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen, Józef Pinior for PSE-Gruppen, Ryszard Czarnecki løsgænger, Bernd Posselt og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 16.03.2006.


16.2. Kasakhstan

Forslag til beslutning B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 og B6-0184/2006

Ona Juknevičienė og Albert Jan Maat forelagde beslutningsforslagene.

Bernd Posselt meddelte, at han havde medtaget et tændt lys i mødesalen som en solidaritetserklæring over for det belarussiske folk (formanden gav ham besked om, at det ifølge sikkerhedsreglerne var totalt forbudt at medtage tændte genstande i plenarforsamlingen og bad ham om at slukke lyset).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter og Janusz Wojciechowski forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, John Attard-Montalto for PSE-Gruppen, Andreas Mölzer løsgænger, Karin Scheele og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2 i protokollen af 16.03.2006.


16.3. Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen

Forslag til beslutning B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 og B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer og Marios Matsakis forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Karin Scheele for PSE-Gruppen, og Urszula Krupa, løsgænger.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.3 i protokollen af 16.03.2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik